Toutes les options d'accessibilité du site CM CIC | Raccourci vers le menu de premier niveau | Raccourci vers le menu de second niveau | Raccourci vers le contenu principal | Raccourci vers le formulaire d'identification | Raccourci vers la recherche | Raccourci vers le pied de page
Home > Info over Axxès > Gebruikerservaringen

Zij kozen voor Axxes
Gebruikerservaringen

Gebruikerservaringen
Jean VINCENT, Afgevaardigd bestuurslid

Datum van oprichting van het bedrijf: 2000.
230 werknemers, waarvan 166 chauffeurs.
132 motorvoertuigen, allemaal uitgerust met Viaxxès SAT voertuigkastjes.
Jaarlijkse kilometers per voertuig: tussen 90.000 en 140.000 km.
Landen waarin wordt gereden: Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Engeland, Frankrijk, Slowakije, Oostenrijk en Tsjechische Republiek.
Vincent Logistics heeft ingetekend op het volledige Axxès aanbod vanaf het begin van het jaar

Logo Vincent Logistics www.vincentlogistics.com

“Wij hebben Axxès leren kennen door positieve geluiden van transportbedrijf SITRA in Yperen (België). Op dat moment beschikte Satellic nog over het monopolie toegekend door de Belgische overheden. Maar als transportbedrijf voldeed Sattelic niet aan onze verwachtingen. Wij waren namelijk verplicht een extra voertuigkastje toe te voegen aan onze vrachtauto's. Aangezien er geen gelijkvormigheid is in de Europese systemen, zijn sommige vrachtauto's zelfs uitgerust met zeven verschillende kastjes. Dit is zeer ingewikkeld om te beheren op alle niveaus: technologisch omdat het monteren op vrachtauto's ingewikkeld is en vooral voor de boekhouding vanwege de follow-up van de facturen, het betalen van de leveranciers en het terugwinnen van de kosten”, aldus Jean Vincent.

Over de Belgische tolheffing zegt hij nog: "Zelfs als het riskant leek om te wachten op de goedkeuring van het voertuigkastje door Viapass, was het een keuze waarvan we geen spijt hebben. Het was het wachten echt waard! Als transportprofessioneel zoeken wij naar efficiëntie en eenvoud. Met Axxès heeft men slechts één kastje nodig met één overeenkomst, één factuur en één contactpersoon, om de tolkosten van onze voertuigen te beheren op het Belgische tolwegennet en in alle andere landen.”“Sinds wij de kastjes hebben geïnstalleerd, is de feedback van onze werknemers en managers positief. Het tevredenheidscijfer ligt rond de 99%” zo sluit Jean Vincent af.