Toutes les options d'accessibilité du site CM CIC | Raccourci vers le menu de premier niveau | Raccourci vers le menu de second niveau | Raccourci vers le contenu principal | Raccourci vers le formulaire d'identification | Raccourci vers la recherche | Raccourci vers le pied de page
Home > Info over Axxès > Ons kwaliteitsgericht beleid

Ons kwaliteitsgericht beleid

Onze kwaliteiten: luisterbereidheid, vakmanschap,
vernieuwingsdrang, prestatievermogen, kwaliteit
ISO 9001-CERTIFICAAT

Axxes is ISO 9001 gecertificeerd sinds juni 2008. De certificatie werd verlengd in 2010 en in september 2014

Continue verbetering van de kwaliteit is een prioriteit van Axxes.

Zij is gebaseerd op een herhaald cyclusmodel plan-uitvoering-beoordeling-actie ook wel volledige « Plan-Do-Check-Act » (PDCA) genaamd.

ISO 9001


KWALITEIT KOMT VOOROP BIJ AXXES

Axxes heeft zich ten opzichte van haar klanten, partners, aandeelhouders en leveranciers tot doel gesteld om :

• De objectieven toe te passen en te doen nastreven zoals die zijn vastgelegd in haar Kwaliteitsysteem ;

Toe te zien op de juiste uitvoering van haar procedures ;

• Eventueel noodzakelijke verbeteringen door te voeren om de tevredenheid van haar klanten, partners, aandeelhouders en leveranciers op een nog hoger peil te brengen.DE WAARDEN VAN AXXES

Alle medewerkers van Axxes volgen beleid voor integrale kwaliteitszorg door voortdurend gemeenschappelijke waarden te volgen en delen :

• Inzet naar onze gesprekspartners toe,
• Luisterbereidheid ten opzichte van onze klanten en partners,
• Innovatie en prestatievermogen om voortdurend verbeterde diensten te leveren om het hele bedrijf te ontwikkelen in het belang van iedereen.